PROJECTE GRAVACIÓ DEL DISC (català/español)

Lluís Molina/ març 10, 2017/ Gravació Disc

Inici del projecte gravació del disc

Una vegada acabada l’etapa d’interpretació cantada d’alguns dels temes del repertori, prenc la decisió de gravar un disc, tornant als origens, quan tots els temes eren exclusivament instrumentals. Les meves composicions a data d’avui son 14, i la intenció en un primer moment era gravar un disc amb 8 temes.

Començava llavors un periode de reflexió, amb una pregunta a l’aire: quins temes escollir? No va ser fàcil, doncs durant l’època d’Akiba (nom del grup quan hi havia cantant), els temes van madurar i alguns d’ells van adquirir més força que d’altres. Però el disc finalment sortirà amb 9 temes, i aquest nové tema hi serà present gràcies a la insistència de Joan Moliner, que s’encarregarà de la gravació, mescles i part de la producció musical. I quin tema es aquest?: doncs Cayo Sal, un tema què per la seva complexitat vaig descartar en un principi, però que ben interpretat es un dels més sorprenents del disc. Gràcies Joan per insistir.

Inicio del proyecto grabación del disco

Una vez acabada la etapa de interpretación cantada de algunos de los temas del repertorio, tomo la decisión de grabar un disco, volviendo a los orígenes, cuando todos los temas eran exclusivamente intrumentales. Mis composiciones a día de hoy son 14, y la intención en un primer momento era grabar un disco con 8 temas.

Comienza entonces un periodo de reflexión, con una pregunta en el aire: ¿qué temas escoger? No fue fácil, pues durante la época de Akiba (nombre del grupo cuando había cantante), los temas fueron madurando y alguno de ellos había adquirido más fuerza que otros. Pero el disco finalmente saldrá con 9 temas, y este noveno tema estará presente gracias a la insistencia de Joan Moliner, que se encargará de la grabación, mezclas y parte de la producción del disco. ¿Y qué temas es este? pués Cayo Sal, un tema que pos su complejidad yo descarté en un principio, pero que bien interpretado es uno de los más sorprendentes del disco. Gracias Joan por insistir.

Share this Post